Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będzie wspierał rozwój gospodarki korzystającej ze źródeł odnawialnych i przyjaznej środowisku. Celem głównym jest powiązanie z jednym z priorytetów strategii Europa 2020, którym jest zrównoważony rozwój. Oznacza to budowanie stabilnej, silnej i konkurencyjnej gospodarki, sprawnie i efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, tj. jednocześnie uwzględnia wymiar środowiskowy i gospodarczy prowadzonych inwestycji. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 większy nacisk będzie położony na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, co sprzyjaja ochronie środowiska i konkurencyjności ekonomicznej.
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 składa się z ośmiu osi priorytetowych:

  • Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej
  • Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  • Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej
  • Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej
  • Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego
  • Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
  • Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • Pomoc techniczna.

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
Na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostanie przeznaczone 27,513 mld euro.