Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

PO Inteligentny Rozwój

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać środki na dotację w ramach nowego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Każdy przedsiębiorca - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będzie mógł pozyskać środki na zadania takie jak: wsparcie prowadzenia B+R, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, czy wspieranie innowacyjności. Planowana pula środków przeznaczona do wykorzystania w PO Inteligentny Rozwój wynosi  ok. 8,5 mld euro, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a tym samym polskiej gospodarki, napędzając wzrost PKB.

Głównym celem POIR 2014- 2020 jest pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na badanie i rozwój. Cel ma być osiągnięty w szczególności poprzez:

  • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej;
  • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych;
  • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

Cele szczegółowe programu PO Inteligentny Rozwój w perspektywie budżetowej 2014 - 2020.

  • Podniesienie jakości, interdyscyplinarności i zwiększenia stopnia komercjalizacji badań naukowych, w tym dotyczących technologii niskoemisyjnych.
  • Umiędzynarodowienie oraz rozwój kadr sektora nauki i B+R.
  • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
  • Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.
  • Rozwój potencjału i usług Instytucji Otoczenia Biznesu.