Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Konsulting HR

Usługi doradcze Eureka HR wspierają planowanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Diagnozujemy problemy, dobieramy odpowiednie narzędzia i programy rozwojowe, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału zespołu i pracownika.

Celem badania DNA organizacji jest zdiagnozowanie kluczowych obszarów wymagających optymalizacji, które dotyczą precyzowania głównych ról pracowniczych w organizacji, definiowania przebiegu najistotniejszych procesów, funkcjonowania obecnych oraz tworzenia nowych, przejrzystych procedur.

Co zyskuje Firma:

 • zaprojektowane dedykowane danej organizacji rozwiązania
 • wiedzę na temat mocnych i słabych stron Firmy w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, która umożliwi priorytetyzację zadań
 • większą skuteczność działań, dzięki profesjonalnemu doradztwu HR.

Opisy stanowisk

Opisanie stanowisk jest podstawowym krokiem do wprowadzenia wysokich standardów zarządzania. Definiują rolę każdego pracownika z uwzględnieniem zarówno zadań i wymagań na danym stanowisku, a także zakresu odpowiedzialności i uprawnień. Stanowią punkt odniesienia dla planowania zmian organizacyjnych, standaryzują procedury administracyjno – kadrowe i są kluczowym elementem sporządzania ocen okresowych.

Korzyści :

 • bardziej efektywne zarządzanie  organizacją dzięki transparentnej strukturze
 • sprawniejsze realizowanie kluczowych procesów
 • bardziej przejrzysty proces rekrutacji
 • wzrost efektywności pracy poprzez określenie ról kluczowych pracowników
 • wzrost motywacji pracowników poprzez zastosowanie bardziej przejrzystych kryteriów oceny opartych na zadaniach zawartych w opisie stanowiska
 • poprawa jakości komunikacji wewnątrz organizacji poprzez określenie obszarów współpracy

System ocen pracowniczych

Wdrożenie dobrze zaprojektowanego systemu pomaga w rzetelnej, sprawiedliwej i przejrzystej ocenie pracowników. To konkretne propozycje i narzędzia służące do oceny, a także wdrożenie zaakceptowanego systemu oraz szkolenia z jego zastosowania.

Efektem wdrożenia systemu ocen jest:

 • sprawniejsze zarządzanie rozwojem pracowników, dzięki ocenie kompetencji i stopnia realizacji zadań
 • zespół bardziej zaangażowanych i zmotywowanych pracowników
 • możliwość efektywnej oceny, dzięki zaprojektowaniu zrozumiałych i kompleksowych arkuszy oceny

System motywacyjny

Dobrze zaprojektowany system motywacyjny, dopasowany do specyfiki i kultury organizacyjnej Firmy gwarantuje wzrost zaangażowania pracowników i efektywności działań poprzez wywoływanie pożądanych zachowań. System motywacyjny to przejrzyste zasady i regulamin wynagradzania, które sprawią, że pracownicy będą świadomi tego jak wynagradzane są wyniki ich pracy.

Efektem wdrożenia systemu premiowania jest:

 • zwiększenie motywacji pracowników poprzez jednolity i spójny system wynagradzania
 • wzrost skuteczności zarządzania zespołem, dzięki stworzeniu narzędzia, które pomaga pracodawcy we wzmacnianiu pozytywnych zachowań pracowników
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie jasnych i przejrzystych kryteriów wynagradzania i premiowania.