Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Outsourcing IT

Dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, rosnące koszty utrzymania własnej infrastruktury i wyspecjalizowanych kadr IT oraz konieczność zwiększenia efektywności procesów biznesowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii IT stawiają przed firmą ogromne wyzwania. Współpraca w modelu outsourcingu pozwala na realne wsparcie strategii biznesowej firmy, optymalizację procesów i kosztów oraz wzrost innowacyjności organizacji.

Eureka IT oferuje partnerstwo biznesowe oparte na trzypoziomowym modelu outsourcingu:

  • infrastruktury IT
  • rozwiązań biznesowych
  • kadr IT

Przejmując odpowiedzialność za Twoje IT wykonujemy audyt stanu informatyzacji organizacji, który obejmuje przegląd rozwiązań sprzętowo/programowych wykorzystywanych w firmie oraz pozwala na identyfikację pilnych zmian w celu dostosowania infrastruktury do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Na podstawie audytu przygotowujemy strategię informatyzacji organizacji, która polega na zdefiniowaniu oraz przygotowaniu kluczowych rozwiązań informatycznych wspierających dynamiczny rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowujemy harmonogramy realizacji i oszacowujemy koszty.

Wykonujemy analizy przedwdrożeniowe polegające na przygotowaniu Twojej organizacji do implementacji systemów/rozwiązań ITC oraz  pełnej integracji z istniejącymi. Minimalizujemy ryzyka wystąpienia problemów projektowych poprzez zapewnienie pełnego wsparcia analitycznego i doradczego. Pomagamy w wyborze rozwiązań wpierających procesy biznesowe gwarantując jakość i bezpieczeństwo realizacji projektu  wdrożeniowego z udziałem wiodących dostawców rozwiązań technologicznych - partnerzy Eureka IT.

Doskonalimy procesy biznesowe z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań IT. Mamy na celu podniesienie efektywności organizacji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wdrożenia i utrzymania.

Opracowujemy politykę bezpieczeństwa IT w celu zapewnienia ochrony strategicznych aktywów informacyjnych Twojej organizacji. Dbamy o budowanie świadomości oraz kultury informatycznej. Wdrażamy procedury bezpieczeństwa, monitorujemy zasoby oraz odpowiadamy za poufność, dostępność i integralność firmowych danych.

Dostarczamy wyspecjalizowane kadry IT na potrzeby realizacji wybranych projektów i zadań. Outsourcing kadr pozwala na elastyczne wsparcie biznesu bez ponoszenia dodatkowych kosztów kadrowych i szkoleniowych. Doradzamy przy doborze talentów IT, ze szczególnym zrozumieniem potrzeb biznesowych oraz  specyfiki wybranej branży. Przeprowadzamy procesy rekrutacji i selekcji, poprzedzając je wnikliwą analizą potrzeb i wymagań biznesowych. Dbamy o rozwój kompetencji naszych specjalistów IT, aby Klienci mogli korzystać z ich bogatej wiedzy i unikalnych umiejętności.