Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Outsourcing kadry płace

Eureka HR oferuje kompleksową obsługę w zakresie naliczania płac i administracji kadrowej. Działamy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa gwarantując pełną poufność i bezpieczeństwo danych. Przejmujemy czasochłonne naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie teczek osobowych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości oraz terminowości realizacji powierzonych nam procesów.

Audyt i procedury

Badanie rzetelności prowadzenia akt osobowych. Ocena prawidłowości naliczania wynagrodzeń. Doradztwo w zakresie regulaminów i procedur dotyczących pracowników.

Administracja kadrowa

Prowadzenie dokumentacji kadrowej dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną.

Administracja płacowa

Naliczanie różnych form wynagrodzeń, najkorzystniejszych pod względem kosztowym dla pracodawcy zgodnych z przepisami prawa jak i wewnętrznymi regulaminami pracodawcy.

Kompleksowa obsługa naliczania płac

 • naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych:
  • obliczanie wynagrodzeń pracowników płatnych miesięcznie, godzinowo, akordowo
  • nadgodziny, premie, dodatki, nagrody, wysługa i inne
  • składki ZUS i inne potrącenia
 • obsługa umów o pracę, umów cywilno – prawnych
 • przygotowanie dokumentacji:
  • listy płac, indywidualne paski płacowe
  • deklaracje podatkowe, ZUS, GUS, PFRON
  • zasiłki chorobowe i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • rozliczenie czasu pracy i absencji
 • polecenia przelewów w zakresie płatności dla pracowników i urzędów
 • przygotowanie danych do systemów informatycznych zdefiniowane w procesie wdrożenia
 • sporządzanie PIT-ów rocznych
 • sporządzanie raportów zgodnych z potrzebami klienta a zdefiniowanymi w procesie wdrożenia
 • udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS oraz PIP

Kompleksową obsługę kadrowo-płacową rozpoczyna audyt i przygotowanie procedury wdrożenia, mające na celu:

 • poznanie specyfiki działalności firmy, struktury zatrudnienia, obowiązujących regulaminów, a także funkcjonujących w zakładzie systemów czasu pracy
 • ustalenie procedury przekazywania informacji, ustalenie osób odpowiedzialnych za prawidłowość procesu outsourcingu oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji papierowej, pieczątek i pełnomocnictw.