Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

PO Polska Wchodnia 2014-2020

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 koncentruje się na trzech szansach rozwojowych, które w największym stopniu mogą przyczynić się do poprawy wydajności pracy, a w efekcie - do poprawy pozycji rozwojowej i konkurencyjnej makroregionu. Te szanse to:
1. Systematyczne podnoszenie poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki, bazujące na endogenicznych wiodących specjalizacjach gospodarczych,
2. Aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego,
3. Zbudowanie sinych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem dzięki  zintegrowanej i efektywnej  infrastrukturze powiązań komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz rozbudowanej i zmodernizowanej infrastrukturze elektroenergetycznej.

Celem głównym programu Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020 będzie wzrost konkurencyjności  i innowacyjności makroregionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań polegających na:
• wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
• wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej,
• wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację,
• wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych,
• wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu, w zakresie infrastruktury transportowej.