Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

PO Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusze unijne możliwość szybkiego i łatwego uzyskania dofinansowania na specjalistyczne szkolenia dla pracowników. Potencjałem rozwojowym Twojej firmy są ludzie, a działanośc opiera się o doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów i niezbędne jest zapewnienie pracownikom specjalistycznych szkoleń, a także umożliwienie ponoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabycie nowych umiejętności.

W nowej perspektywie budżetowej 2014-2020, środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wdrażane będą dwutorowo: w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. PO WER skoncentruje się na zagadnieniech wspeirających innowacje społeczne, szkolnictwo wyższe oraz poprawę sytuacji młodych osób na rynku pracy. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Większość środków EFS będzie wdrażana na poziomie regionalnym, gdzie finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom lub grupom osób.

Osie priorytetowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  • Osoby młode na rynku pracy: realizacja działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby w wieku od 15-24 lat oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy
  • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: wdrożenie reform systemów w wybranych obszarach polityk publicznych
  • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju: wspieranie jakości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę
  • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  • Pomoc techniczna.