Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Realizacja projektu

Kompleksowo wspieramy Klienta w zarządzaniu realizacją projektu współfinansowanego z dotacji. Zakres wsparcia obejmuje zarządzanie zakresem projektu (osiągnięcie zakładanych celów biznesowych i wskaźników) oraz zapewnienie pełnej zgodności realizowanych działań z wytycznymi i przepisami prawa obowiązującymi w ramach realizowanego programu dotacyjnego.

Zarządzanie realizacją projektu:

 • zarządzanie zakresem projektu, zapewnienie osiągnięcia przez projekt zakładanych celów biznesowych i wskaźników
 • koordynacja prac członków zespołu projektowego
 • współpraca z podwykonawcami
 • kontakty z instytucją przyznającą dotację, raportowanie okresowe
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji o postępie rzeczowym i finansowym projektu
 • zapewnienie płynności finansowej projektu z uwzględnieniem środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu prywatnego Klienta
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej

Rozliczanie otrzymanej dotacji:

 • opracowanie procedur księgowania i wydatkowania kosztów w projekcie zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach danego programu dotacyjnego
 • nadzór nad ponoszeniem wydatków w projekcie
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów księgowych
 • rozliczanie otrzymanej dotacji, przygotowywanie wniosków o płatność

Wsparcie przy wyborze podwykonawców:

 • określenie procedury wyboru podwykonawców w projekcie zgodnie z uwzględnieniem specyfiki Klienta oraz procedur obowiązujących w danym programie dotacyjnym
 • przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych lub konkurencyjnych
 • przeprowadzenie wyboru podwykonawców, udział w ocenie ofert oraz sporządzeniu niezbędnej dokumentacji
 • wsparcie w zakresie sporządzenia i podpisania przez Klienta umów podwykonawczych

Wsparcie w zakresie realizacji działań merytorycznych:

 • wsparcie w zakresie pozyskania podwykonawców oraz ekspertów zewnętrznych niezbędnych do realizacji projektu
 • realizacja szkoleń i doradztwa w projektach HR
 • realizacja działań z zakresu promocji projektu
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji działań merytorycznych.