Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Realizowane projekty POWER 2014-2020

Broker informacji – zawód przyszłości w branżach strategicznych dla osób młodych z województwa mazowieckiego

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa do końca maja 2017r. sytuacji zawodowej dla co najmniej 90% osób z grupy 72 niepracujących osób młodych w wieku do 29 roku życia, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowego programu aktywizacji zwiększającej ich szanse i możliwości na zatrudnienie w zawodzie brokera informacji w ramach branż strategicznych dla województwa.

Planowane efekty

 • co najmniej 30% uczestników podniesie swoje kwalifikacje czego potwierdzeniem będzie certyfikat zdania egzaminu ze szkolenia
 • po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie podejmie minimum 43% uczestników

Oferowane formy wsparcia

Dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowe wsparcie zawierające następujące elementy:

 • poradnictwo zawodowe, w tym analiza potrzeb i możliwości zawodowych oraz określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
 • szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe dot. wyszukiwania informacji i budowania baz danych
 • 4-miesięczny staż w zawodzie brokera informacji
 • pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 1 123 256,04 zł

Dofinansowanie wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 067 093,24 zł

 


 

Doradca klienta w branży energetycznej – zawodem przyszłości w branżach strategicznych dla osób młodych z województwa mazowieckiego

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa do końca kwietnia 2017r. sytuacji zawodowej dla co najmniej 90% osób z grupy 72 niepracujących osób młodych w wieku do 29 roku życia, mieszkających na terenie województwa mazowieckiego poprzez zastosowanie kompleksowego programu aktywizacji zwiększającej ich szanse i możliwości na zatrudnienie w zawodzie konsultanta/doradcy w branży energetycznej.

Planowane efekty

 • co najmniej 30% uczestników podniesie swoje kwalifikacje czego potwierdzeniem będzie certyfikat zdania egzaminu ze szkolenia
 • po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie podejmie minimum 43% uczestników

Oferowane formy wsparcia

Dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowe wsparcie zawierające następujące elementy:

 • poradnictwo zawodowe, w tym analiza potrzeb i możliwości zawodowych oraz określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
 • szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi klienta w branży energetycznej
 • 4-miesięczny staż w zawodzie konsultanta/doradcy w branży energetycznej
 • pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 1 124 301,72 zł

Dofinansowanie wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 068 086,63 zł