Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Wsparcie doradcze

Polega na  zapewnieniu specjalistycznego wsparcia na różnych etapach realizacji projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Doradztwo obejmuje:

Audyt zarządczy projektu:

 • analiza bieżącego stanu realizacji projektu w stosunku do założeń z wniosku aplikacyjnego
 • analiza zagrożeń dla osiągnięcia celów projektu, opracowanie matrycy ryzyka
 • weryfikacja finansowej strony projektu – rozliczenia z instytucją przyznającą dotację
 • kwalifikowalność kosztów, system księgowy
 • audyt dokumentacji projektowej
 • przedstawienie rekomendacji dla dalszej realizacji projektu

Rozliczanie otrzymanej dotacji:

 • weryfikacja procedur księgowania i wydatkowania kosztów w projekcie zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach danego programu dotacyjnego
 • nadzór nad ponoszeniem wydatków w projekcie, wprowadzenie niezbędnych zmian
 • weryfikacja i opisywanie dokumentów księgowych
 • rozliczanie otrzymanej dotacji, przygotowywanie wniosków o płatność

Przygotowanie projektu do kontroli:

 • weryfikacja zgodności stanu realizacji projektu z założeniami z wniosku dotacyjnego
 • weryfikacja rozliczeń finansowych w projekcie
 • analiza prawidłowości zastosowanych procedur wyboru podwykonawców i zlecania usług w projekcie
 • weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej
 • przedstawienie rekomendacji i zaleceń niezbędnych do wdrożenia przed kontrolą projektu
 • udział w kontroli projektu w charakterze przedstawicieli Klienta

Wprowadzenia zmian do projektu:

 • weryfikacja zgodności stanu realizacji projektu z założeniami z wniosku dotacyjnego, określenie elementów wniosku wymagających zmiany
 • doradztwo w zakresie możliwości wprowadzenia zmian do projektu
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w projekcie
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z instytucją przyznającą dotację

Bieżące wsparcie eksperckie:

 • konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne z ekspertem w danej dziedzinie w ramach pakietu „godzin eksperckich”
 • zakres wsparcia uzależniony od potrzeb Klienta.