Infolinia

Ten serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

Pieniądze na inteligentny rozwój

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszone zostaną nowe konkursy na dofinansowanie, w których firma może starać się nawet o 20 mln zł dotacji. Warto zapoznać się z warunkami i sprawdzić, jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

Konkurs zostanie ogłoszony 27 kwietnia, a nabór wniosków będzie trwać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku. Dotacje pochodzą z Poddziałania 3.2.1, którego zadaniem jest wspieranie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych. Docelowo ma to prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych bądź ulepszonych produktów.

Maksymalny poziom wsparcia sięga 20 mln zł. Poziom dofinansowania zależy od różnych zmiennych, takich jak np. miejsce prowadzenia działalności. Najwyższy próg to 50% i dotyczy województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Najniższy natomiast poziom dotacji obejmuje obszar miasta Warszawy i wynosi on 10%. Warto zauważyć, że dla średnich przedsiębiorstw pomoc w każdym przypadku jest o 10 punktów procentowych większa, a dla małych i mikro- aż o 20. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się:

  • Nabycie gruntu lub nieruchomości (nie dotyczy lokali mieszkalnych)
  • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
  • Opłacenie robót i materiałów budowlanych
  • Nabycie wartości niematerialnych jak patenty, licencje, własność intelektualna itp.
  • Spłatę rat zaciągniętych na zakup nieruchomości i innych środków trwałych

W zakresie prac rozwojowych do kosztów kwalifikowanych zaliczamy:

  • Wynagrodzenia, koszty pracy, składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp.
  • Badania, patenty, własność intelektualną, licencje itp.
  • Materiały, środki eksploatacyjne używane przy realizacji projektu

 

Zainteresowamych prosimy o kontakt na adres: fundusze@eurekagroup.pl lub funduszeunijne@eurekagroup.pl